Lars Jacob vant forlagenes fagpris

Lars Jacob Tynes Pedersen ble tildelt forlagenes fagpris, populært kalt FIBE-prisen, på årets FIBE-konferanse på NHH.  Som det fremkommer i denne artikkelen i NHHs internavis paraplyen.nhh.no fikk han prisen for  artikkelen “Investing with Brain or Heart? A Field Experiment on Responsible Investment”. Artikkelen er skrevet sammen med NHH-kollega Trond Døskeland, førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi. Grunnen til at Lars Jacob vant prisen alene er at medforfatteren er eldre enn aldersgrensen i prisstatuttene.

Artikkelen bygger på et felteksperiment i Skandiabanken knyttet til bankens lansering av et klassifiseringssystem for sosialt ansvarlige fond, og Lars Jacob og Trond har undersøkt om det er finansiell eller ikke-finansiell informasjon som er motivasjonen for investorer som investerer sosialt ansvarlig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.