Publisering av bokkapittel: Det som ikke har noen pris

I forbindelse med 200-årsjubileet til Universitetet i Oslo ble boken Dannelse: Tenkning, Modning, Refleksjon lansert. Boken, som er redigert av Bernt Hagtvet og Gorana Ognjenovic, er en antologi med bidrag fra en rekke akademikere og samfunnsdebattanter på tvers av fagområder.

Lars Jacob har skrevet et av kapitlene i boken sammen med Knut J. Ims fra NHH. Kapitlet heter Det som ikke har noen pris: Moralsk dannelse i et økonomisk univers, og diskuterer vilkårene for utvikling av moralsk kompetanse i økonomiutdannelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.