Jørgensen & Pedersen om innovasjon og CSR i MandagMorgen

I dagens utgave av MandagMorgen er det publisert en artikkel om forskningsprosjektet vårt “Smart and Sustainable Business Models” som er knyttet til forskningsprogrammet Senter for tjenesteinnovasjon ved NHH. Artikkelen er skrevet av Knut Olav Tveit.

Artikkelen bygger både på vår nylig publiserte artikkel “The How and Why of Corporate Social Responsibility” (les mer her), på innholdet i det pågående forskningsprosjektet vårt om innovasjon og CSR (les mer her og her), samt Skandiabanken-eksemplet som er utgangspunktet for forskningsprosjektet til Lars Jacob og Trond Døskeland (les mer her).

Du kan lese artikkelen her.

NB: Det har sneket seg inn en liten feil i figur 1, det skal stå “Påvirker ikke organisasjonens kjerneaktiviteter” i den første linjen og “Påvirker organisasjonens kjerneaktiviteter” i den andre. Men den forklarende teksten nedenfor selve figuren er riktig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.