Samfunnsansvar og forretningsmodell-innovasjon

Sveinung holdt foredrag for Hamarregionen utvikling den 25. september 2012. Der fortalte han om den nye boken vi nå arbeider med,  “Ansvarlig og lønnsom: Strategier for samfunnsansvarlige forretningsmodellinnovasjoner”. Denne kommer ut på Cappelen Damm Akademisk på nyåret i 2013.

For å se foilene fra foredraget kan du klikke her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.