Ansvarlig og lønnsom

Vi er i ferd med å legge siste hånd på en bok som blir gitt ut på Cappelen Damm Akademisk i mars 2013.  Den har tittelen “Ansvarlig og lønnsom: Strategier for ansvarlig forretningsmodellinnovasjon”.

Ansvarlig og lønnosm søker å bidra til et mer ansvarlig næringsliv gjennom å vise hvordan samfunnsansvar og bærekraft kan fremme lønnsomhet, heller enn å bli ansett som en kostnadspost. Dette fordrer at samfunnsansvar integreres i bedriftens forretningsmodell på en måte som fremmer bedriftens evne til å skape, levere og kapre verdi.  Bokens fremstilling bygger på nyere forskning innen forretningsmodeller og bedriftens samfunnsansvar (CSR), og setter leseren i stand til å utvikle sine egne samfunnsansvarlige forretningsmodellinnovasjoner.

Les mer om boken på hjemmesiden til Cappelen Damm Akademsik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.