J&P i NRØA

Vi er begge utnevt som medlemmer i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdannings (NRØA) fagkomite for etikk og samfunnsansvar.  NRØA har som oppgave å samordne og styrke høyere utdanning og forskning innenfor økonomisk-administrativ utdanning, og fagkomiteens mandat er å utvikle en rapport over status for integreringen av etikk og samfunnsansvar ved norske universiteter og høyskoler som tilbyr økonomisk-administrativ utdanning, samt komme med anbefalinger til innhold og utforming av undervisningen i etikk og samfunnsansvar.

Komiteen ledes av Tarjei Mandt Larsen (UiS), og de øvrige medlemmene er Sveinung Jørgensen (HiL), Lars Jacob Tynes Pedersen (NHH), Øystein Nystad (UiN), Niklas Kreander (HiT), Tom Skauge (HiB) og Erik Friis-Fæhn (HiOA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.