Lars Jacob medarrangør for TABEC 2012

Lars Jacob og Professor Knut J. Ims arrangerte den internasjonale konferansen The Seventh TransAtlantic Business Ethics Conference (TABEC) på Norges Handelshøyskole i oktober 2012.

Konferansen arrangeres annethvert år, og den veksler mellom å finne sted ved europeiske og nord-amerikanske universiteter. Konferansens formål er å samle en liten gruppe europeiske og amerikanske forskere til å arbeide i en intim workshop-setting med næringslivsetiske forskningsarbeider. TABEC-konferansen har tidligere vært avholdt ved Corvinus University of Budapest, Georgetown University, ESADE Barcelona, The Wharton School at the University of Pennsylvania, Università Bocconi og York University Toronto.

Konferansens tittel og tema var “Business and the Greater Good: Regaining Trust, Humanity and Purpose in an Age of Crisis”. Konferansen samlet deltakere fra amerikanske institusjoner som Duke University, CUNY, Georgetown University, Wharton, Notre Dame University og York University, og europeiske institusjoner som Bocconi, University College Dublin, Corvinus University of Budapest, Copenhagen Business School og ESADE Barcelona.

Lars Jacob presenterte paperet “Personal Responsibility for the Greater Good” sammen med Professor Knut J. Ims. De arbeider nå også sammen om en antologi som samler bidragene fra konferansen, som vil bære samme navn som konferansen. Boken planlegges ferdigstilt i løpet av 2013.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.