Løser du rett problem?

“I fix your X!” Slik lyder slagordet i  “The Lean Entrepreneur” av Brant Cooper og Patrick Vlaskovits (2012), en fargerik bestselger som dumpet ned i postkassen for litt siden. De mener nøkkelen til vellykket entreprenørskap er å forstå hva som er kundenes problem (les: X) – og finne en effektiv løsning på det. Altfor mange, hevder de, forsøker å presse sine produkter og tjenester på kundene uten å undersøke om dette er en “løsning” de har behov for.

Vi er over gjennomsnittlig interessert i problemer. Ofte blir vi spurt hvorfor vi ikke er mer opptatt av løsninger. Vel, selvfølgelig er vi også opptatt av å finne gode løsninger. Men som Cooper og Vlaskovits også forfekter, påstår vi at nye og kreative løsninger kan handle om å bli mer bevisst på hva som er det underliggende problemet.

Albert Einstein forstod dette bedre enn de fleste. Han hevdet at hvis han ble tvunget til å løse et verdensproblem på én time, og om det så stod om livet hans, ville han brukt 55 minutter på formulere hva som egentlig var problemet og 5 minutter på  å løse det. Eller som Cooper og Vlaskovits skriver: “I fix your X!”. Forfatterne argumenterer for at entreprenører bør være mer opptatte av hva som er kundens problem, og mindre opptatt av produktet de selger eller kundesegmentet de ønsker å få innpass i.

Hva er problemet?

En av entreprenørens største utfordringer er følgelig å finne ut hva som  er kundens problem (X).  Videre må de finne ut om produktet eller tjenesten deres (Y) virkelig løser dette problemet på en bedre måte enn de konkurrerende løsningene.  Cooper og Vlaskovits oppfordrer entreprenører spesielt, og beslutningstakere generelt, til å ta et steg tilbake og spørre: Hvilket problem løser vi eller ønsker vi å løse? Og hvem er dette aktuelt for? Videre: Føler de potensielle kundene virkelig at dette problemet er så “smertefullt” at de er villig til å gjøre noe med det?

Måten vi formulerer problemet på er avgjørende for hvilke løsninger vi foreskriver i ulike situasjoner. Formuleres problemet galt, risikerer man å forsøke å løse “galt” problem. Som entreprenør kommer man til kort hvis man satser på å presse sin løsning på kundene. Dette illustreres i boken ved å vise til det kjente utsagnet “If all you have is a hammer, everything looks like a nail”.Selv har vi studert dette misforholdet mellom problemformuleringer og -løsninger i mange ulike sammenhenger (les mer om vår forskning her). Entreprenørskap er et av områdene hvor dette er svært aktuelt, særlig i de tilfellene hvor entreprenøren har en helt ny løsning (Y) på et problem (X) som  ennå ikke er kjent i det aktuelle markedet. Da er det ekstra viktig at entreprenøren tester om løsningen oppleves attraktiv for de riktige kundene, og om de er villige til å betale for den, før produktet eller tjenesten blir tilbudt i stor skala.

Hva er ditt problem? 

The Lean Entrepreneur gir en god introduksjon til problemløsning, innovasjon og entreprenørskap. Selv vurderer Sveinung å bruke et kapittel eller to fra denne boken i et kurs han holder i strategi og entreprenørskap på HiL. The Lean Entrepreneur er forresten inspirert av Eric Ries’ The Lean Startup (2011).

Kommer dere over andre bøker eller artikler som bruker det problembaserte perspektivet i ulike sammenhenger, er vi svært interessert i å høre om det. Del det med oss i kommenatarfeltet nedenfor, på Facebook eller på Twitter. Og fortell oss gjerne om egne erfaringer med problemformulering og -løsning i ulike kontekster.

 

Kilder:

Cooper, B and Vlaskovits, P. (2012). The Lean Entrepreneurship: How Visionaries Create Products, Innovate with New Ventures, and Disrupt Markets. Hoboken, N.J.: Wiley.

Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses. New York: Penguin Group.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.