Bokkapittel om Reiten & Cos investering i SafeRoad

I boken “Bedriftsledelse: Ulike perspektiver og tilnæringer til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar” har vi bidratt med hvert vårt kapittel. Lars Jacob har skrevet et kapittel som heter “Bedriftens moralske sensitivitet”. Dette kapitlet vil vi beskrive senere i en annen bloggpost.

Sveinung har sammen med Christian Melby og Narve Reiten skrevet kapitlet “Strategisk reformulering: SafeRoad – fra lokal helt til internasjonal storaktør”. Både Melby og Reiten er partnere i Reiten & Co, et private equity-fond som spesialiserer seg på oppkjøp, videreutvikling og salg av selskap.

Kapitlet ser på  strategiutvikling som en prosess som handler om å finne, formulere og løse problemer. Med problemer mener vi ikke hindringer som bør unngås, men vanskelige situasjoner som krever en eller annen form for løsning. Vi hevder at strategiske beslutningstakere bør bli mer problemorienterte fordi innovative løsninger kan avhenge av at man reformulerer problemet. Det krever at man spør ”Hva skal vi fikse og hvorfor?” før man spør ”Hvordan skal vi fikse det?”.

Vi illustrerer dette ved å se nærmere på private equity-selskapet Reiten & Co og investeringscasen SafeRoad. På SafeRoad-investeringen fikk Reiten & Cos investorer i løpet av tre år en avkastning tilsvarende 5,2 ganger investert kapital, det vil si en årlig avkastning på 90 prosent. Reiten & Co gikk i selskapet, som da het Euroskilt,  i 2005. I etterkant av en fusjon med Ørsta Group i 2007 ble Euroskilt en del av SafeRoad. I 2008 realiserte Reiten & Co investeringen ved å selge aksjene sine til det svenske PE-selskapet Nordic Capital.

Fra 2005 til 2008 – altså i den perioden Reiten & Co var inne på eiersiden – økte oppkjøpskandidatens omsetning fra rundt NOK 500 millioner til NOK 2500 millioner. For Reiten & Cos investorer førte investeringen til en avkastning tilsvarende 5,2 ganger investert kapital, og en årlig avkastning på 90 prosent.

Siden starten i 1996 har Reiten & Co realisert 9 av de 22 grunninvesteringene sine, og av disse har SafeRoad-investeringen vært den fjerde mest lønnsomme. I gjennomsnitt har Reiten & Cos avkastning på realiserte investeringer vært 2,8  ganger investert beløp, og en årlig avkastning på 51 prosent. Det betyr at selv om avkastningen på SafeRoad er høy, er casen representativ for Reiten & Cos resultater.

Les mer om Reiten & Co investering i SafeRoad ved å klikke her.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.