Ansvarlighet bør belønnes

Rydd opp etter dere selv fra DN bildeBedrifter må rydde opp etter seg selv. Og myndighetene er ikke mammaen til næringslivet. Dette skrev vi i Dagens Næringsliv i forrige uke (18.11.13). Der hevdet vi at at virksomheter har et ansvar for de problemene de påfører samfunnet, og at de må gjøre noe med disse problemene, uavhengig av hvilke offentlige rammevilkår som til enhver tid eksisterer.

Samtidig bør myndighetene legge forholdene til rette for bedrifter som ønsker å være ansvarlige. Det kan myndighetene gjøre ved hjelp av både pisk og gulrot – dvs. gjennom reguleringer og insentiver. Slike rammevilkår kan også bidra til å endre næringslivets egne holdninger til ansvarlighet, på samme måte som for eksempel røykeloven har endret holdningen vår til røyking.

For oss virker det derfor urimelig at Stormberg i disse dager har vært nødt til å gå til sak mot myndighetene. Det gjør de fordi skattemyndighetene nekter Stormberg å utgiftsføre de FN-godkjente klimakvotene de har kjøpt. Dette er et viktig prinsipp, for ved å utgiftsføre dette i regnskapet, får selskapet et skattefradrag for disse kostnadene.

Her har vi altså et selskap som ønsker å rydde opp etter seg selv. De erkjenner at aktivitetene deres bidrar til klimagassutslipp, og på frivillig basis har de kjøpt klimakvoter for å redusere skyggen de kaster på miljøet og dermed på samfunnet.

Myndighetene kunne brukt pisken og tvunget alle bedrifter som har et klimautslipp til kjøpe klimakvoter. Og de kunne lokket med gulrøtter ved å gi bedriftene som velger å kjøpe klimakvoter mulighet til å utgiftsføre dette i regnskapene sine på lik linje med alle andre driftskostnader (som innkjøp av olje, flyreiser, osv.).

Ifølge Stormbergs gründer og daglige leder, Steinar J. Olsen, gjør de ingen av delene. Snarere tvert imot. Dermed utnytter myndighetene heller ikke mulighetene de har til å bidra til å skape et grønnere næringsliv.

Det absurde, skriver Steinar i bloggposten sin, er at i de tilfellene hvor det offentlige pålegger bedrifter å kjøpe klimakvoter for å rydde opp etter klimagassutslipp, så kan bedriftene utgiftsføre disse kostnadene. Bedrifter som frivillig ønsker å rydde opp etter seg, får derimot ikke denne fordelen.

Dette virker mildt sagt urimelig. Og lite formålstjenelig, i all den tid det haster å gjøre noe med klimaproblemet. Da må ansvarlighet belønnes, ikke straffes.

Stormberg har lenge vært langt fremme på ansvarlighet, og dette har ført til at de har vunnet flere priser og fått mye oppmerksomhet som pionerer i norsk næringsliv. Forhåpentligvis får de medhold i saken sin, og forhåpentligvis vil det føre til endringer i rammevilkårene.

Vi ønsker Steinar og selskapet hans lykke til i arbeidet for å skape et grønnere næringsliv. Les hele blogginnlegget han har skrevet om den pågående rettsaken her.

Stormberg til forskning.no

 Denne teksten ble også postet på vår blogg på forskning.no den 22.11.2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.