A&L Kan ansvarlighet forenes med økt lønnsomhet for en organisasjon? Og i så fall hvordan?

Ansvarlig og lønnsom utforsker hvordan organisasjoner kan utforme og innføre forretningsmodeller som både er ansvarlige og lønnsomme. Det krever at ansvar integreres i bedriftens forretningsmodell på en måte som fremmer virksomhetens evne til å skape, levere og kapre verdi.

Ansvarlighet omfatter både hvordan bedrifter kan ta ansvar for å skape positive effekter, og hvordan de har ansvar for å redusere negative effekter av forretningsdriften. Boken bidrar med et helhetlig rammeverk for å integrere ansvarlighet i bedrifters forretningsmodeller. Gjennom eksempler og teori gis leseren innsikt i hvordan slike endringer i forretningsmodellen – forretningsmodellinnovasjoner – kan gjennomføres i praksis.

Målgruppen for Ansvarlig og lønnsom er studenter og forskere innen økonomi og ledelse, samt ledere i privat, offentlig og frivillig sektor.

4 % av bokens omsetning går til UNICEF og deres prosjekt «Schools for Africa». Les mer om prosjektet.

Idar Kreutzer, adm.dir. i Finans Norge:
«Forfatterne avlyser debatten om hvorvidt bedrifter må velge mellom ansvarlighet og lønnsomhet. De viser at det er fullt mulig å sikte mot begge deler samtidig og gir oss det nødvendige rammeverket. Målet er å øke leserens forståelse av hva ansvarlige forretningsmodeller er og hvordan de kan innføres. Et hovedanliggende for de to forskerne er behovet for løpende innovasjon av bedriftens forretningsmodeller. Modellene må hele tiden gjenskapes i møte med skiftende forventninger og nye rammebetingelser. Den leder som tar lett på dette, kan bli et enkelt offer for andres nytenkning. Boken er passe teoretisk og full av gode, praktiske eksempler. Den har stor relevans for alle som interesserer seg for forretningsutvikling. En bok til å bli opplyst og inspirert av!»

Ylva Lindberg, daglig leder i SIGLA og medlem av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland:
«Forfatterne tar helt riktig tak i sammenhengen mellom forretningsmodell og ansvarlighet – noe som er avgjørende for at ansvarlighet skal bli mer enn et honnørord eller et veldedighetsprosjekt.»

Per Skålén, professor i ledelse ved Karlstads Universitet:
«Jörgensen och Tynes Pedersen förenar praktiska exempel med genuint kunnande till en handledning för hur lönsamhet och socialt ansvarstagande kan förenas. Boken fyller en lucka gällande hur affärsmodeller som förenar lönsamhet och social ansvarstagande utvecklas och innoveras. Boken rekommenderas varmt till beslutsfattare både inom privat och offentlig sektor och studenter.»

A&L