Presentation for EY (NO)

Mandag 24.11. holdt Lars Jacob foredraget “Etikk og samfunnsansvar i revisjon” for partnere og managere i EY Revisjon på deres årlige kompetansedager. Foredraget tok for seg to hovedspørsmål: Første del dreide …

Key note for Posten (NO)

“Forretningsmodellinnovasjon: …Eller kunsten å skifte hjulene på postbilen mens den kjører”. Dette var tittelen på et foredrag vi holdt for Posten den 4. september på deres Topplederkonferanse 2014 på Sundvolden hotell. …