Lars Jacob vant forlagenes fagpris

Lars Jacob Tynes Pedersen ble tildelt forlagenes fagpris, populært kalt FIBE-prisen, på årets FIBE-konferanse på NHH.  Som det fremkommer i denne artikkelen i NHHs internavis paraplyen.nhh.no fikk han prisen for  artikkelen “Investing with …