We have published in a wide range of journals and books. Here you can find an overview of our scientific contributions:

Bashir, H., Jørgensen, S., Pedersen, L.J.T. and Skard, S. (2020). ‘Experimenting with Sustainable Business Models in Fast Moving Consumer Goods’. Journal of Cleaner Production.

Skard, S., Jørgensen, S., Pedersen, L.J.T. &  (2020).’ When is sustainability a liability, and when is it an asset? Quality inferences for core and peripheral attributes’. Journal of Business Ethics.

Jørgensen, S., Pedersen, L.J.T. & Skard, S.E.R. (2019). ‘Eksperimentering for bærekraftig forretningsmodellinnovasjon.’ Magma. Nr 5-2019.

Døskeland, T. and Pedersen, L.J.T. (2019). ‘Does Wealth Matter for Responsible Investment? Experimental Evidence on the Weighing of Financial and Moral Arguments.’ Business & society.

Jørgensen, S., Pedersen, L.J.T. & Skard, S.E.R. (2019). Toward Smart and Sustainable Business Models in Retail. In: Innovation for Sustainability: Business Transformations Towards a Better World. Palgrave Macmillan.

Jørgensen, S., Pedersen, L.J.T. & Skard, S.E.R. (2019). På vei mot sirkulære forretningsmodeller i varehandelen. Praktisk økonomi & finans. Volum 35.(1)

Jørgensen, S. and Pedersen, L.J.T. (2018). RESTART Sustainable Business Model Innovation. London: Palgrave.

Jørgensen, S. and Pedersen, L.J.T. (2017). RESTART: 7 veier til bærekraftig businessOslo: Cappelen Damm Akademisk.

Jørgensen, S. and Pedersen, L.J.T. (2017). ‘Bærekraftige forretningsmodeller i varehandelen: En RESTART av bransjen?’. In T. Saebi, C.S. Gramstad and S. Helland (Eds.), Nye forretningsmodeller i handelen. Oslo: Universitetsforlaget

Jørgensen, S. and Pedersen, L.J.T. (2017). ‘Designing Sustainable Business Models’. T.W. Andreassen, S. Clatworthy, M. Lüders and T. Hillestad (Eds.), Innovating for TrustCheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Døskeland, T. and Pedersen, L.J.T. (2015). ‘Investing with Brain or Heart: A Field Experiment on Responsible Investment‘. Management Science 62, 6, 1632-1644.

Jørgensen, S. and Pedersen, L.J.T. (2015). ‘Bærekraftige forretningsmodeller: Hva, hvorfor og hvordan?‘. Magma. Nr 6-2015.

Jørgensen, S. and Pedersen, L.J.T. (2015). ‘Etikk og økonomi: Introduksjon til spesialnummeret av Magma‘. Magma. Nr 6-2015.

Jørgensen, S. and Pedersen, L.J.T. (2015). Responsible and Profitable: Strategies for Sustainable Business Models. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Gulbrandsen, E.G., Jørgensen, S., Kaarbøe, K. and Pedersen, L.J.T. (2015). ‘Developing Management Control Systems for Sustainable Business Models‘. Beta: Scandinavian Journal of Business Research.

Kaarbøe, K. and Pedersen, L.J.T. (2015). ‘Innovation in Business Models and Management Control Systems: Introduction to the Special Issue‘. Beta: Scandinavian Journal of Business Research.

Ims, K.J., Pedersen, L.J.T. and Zsolnai, L. (2014) ‘How Economic Incentives May Destroy Social, Environmental and Existential Values: The Case of Executive Compensation’, Journal of Business Ethics, 123, 2, 353-360.

Stuart, I., Stuart, B. and Pedersen, L.J.T. (2014). Accounting Ethics. Chichester, UK: Wiley.

Pedersen, L.J.T. and Supphellen, M. (2014) ‘Etikk, samfunnsansvar og markedsføring’. In S.V. Troye and M. Supphellen (Eds.), Markedsføring: Verdibasert forventningsledelse. Bergen: Fagbokforlaget, pp. 329-349.

Jørgensen, S. and Pedersen, L.J.T. 2013. Ansvarlig og lønnsom: Strategier for ansvarlige forretningsmodeller. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Syversen, T.L, Skyttermoen, T. and Jørgensen. 2013. ‘I pose og sekk? Mot en prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag’. I Bjørke, G., Jarning. H. and Eikeland, O. (Eds.) Ny kunnskap – ny praksis. Om utviklingsarbeid som sjanger. Oslo: ABM-media forlag.

Jørgensen, S., Melby, C. og Reiten, N. 2013. ‘SafeRoad: Fra lokal helt til internasjonal storaktør’. In  Elvegård, L.I., Gressetvold, E. and Pettersen, I.J.  (Eds.)  Bedriftsledelse: Ulike perspektiver og tilnæringer til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar. Trondheim: Akademika forlag.

Kaarbøe, K., Pedersen, L.J.T., Andvik, C.E. and Meidell, A. (2013). ‘Enterprise risk management – utfordringer med ERM-designen?Magma: Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, 6, 31-36.

Pedersen, L.J.T. 2013. ‘Bedriftens moralske sensitivitet’. I  Elvegård, L.I.,  Gressetvold, E.  og Pettersen, I.J. (red.)  Bedriftsledelse: Ulike perspektiver og tilnæringer til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar. Trondheim: Akademika forlag.

Jørgensen, S. and Pedersen, L.J.T. 2013. ‘Cermaq: From Activist Target to Sustainability Leader’. In P. Gooderham, B. Grøgaard and O. Nordhaug (Eds.), International Management: Theory and Practice. Cheltenham, UK: Edward Elgar, pp. 306-324.

Ims, K.J. and Pedersen, L.J.T. 2013. ’Personal Responsibility and Ethical Action’. In. L. Zsolnai (Ed.), Handbook of Business Ethics: Ethics in the New Economy. Oxford: Peter Lang, 127-150.

Prestmo, M., Pedersen, L.J.T. and Ims, K.J. 2012. ‘Tre myter om etikkens vesen: En refleksjon over etikkens innholdsside og pedagogiske utfordringer ved en handelshøyskole’. In K.J. Ims and Ø. Nystad (Eds.), På tvers – praksiser og teorier om økonomi, kultur og natur for det nye årtusen. Bodø: Universitetet i Nordland, s. 177-200.

Jørgensen, S. and Pedersen, L. J. T.: 2011. ’The Why and How of Corporate Social Responsibility’, Beta: Scandinavian Journal of Business Research, Volume 25, Issue 2, 121-137.

Ims, K.J. and Pedersen, L.J.T. 2011. ‘From the Art of Reading to the Art of Leading’. I H. Opdebeeck and L. Zsolnai (Eds.), Spiritual Humanism and Economic Wisdom. Antwerp-Apeldoorn: Garant, s. 141-157.

Ims, K.J. and Pedersen, L.J.T.: 2011. ’Det som ikke har noen pris: Moralsk dannelse i et økonomisk univers – Om vilkårene for moralsk bevissthet i økonomifagene: en praktisk tilnærming’. I. B. Hagtvet and G. Ognjenovic (Eds.), Dannelse: Tenkning, modning, refleksjon. Oslo: Dreyer Forlag, 500-518.

Jørgensen, S. :2011. What’s the Problem? Reformulating the Problem for Balanced-Strategy Creation.Doctoral thesis, Karlstad, Karlstad University Press.

Jørgensen, S. and Pedersen, L. J. T.: 2011. Organizing for Responsibility. In Jakobsen, O. and Pedersen, L. J. T. (Eds.), Responsibility, Deep Ecology & the Self: Festschrift in Honor of Knut J. Ims. Oslo, Forlag1.

Jakobsen, O. and Pedersen, L. J. T. (Eds.). 2011. Responsibility, Deep Ecology & the Self: Festschrift in Honor of Knut J. Ims. Oslo, Forlag1.

Jørgensen, S. and Pedersen, L. J. T.: 2011. ’Not Your Problem? Exploring the Relationship between Problem Formulation and Social Responsibility’, Nordic Journal of Applied Ethics, 5, (1), pp. 31-50.

Jørgensen, S. and Pedersen, L. J. T.: 2010.  ‘What’s the Problem? A Problem Based Approach to the Reform of the Norwegian Drug Rehabilitation Sector’European Journal of Social Work,  Volume 13,  Issue 3,  September 2010 , pp. 339 – 357.

Jørgensen, S. : 2010.  ‘Baklengs ut av fuglekassa: komplekse problemer krever komplekse problemformuleringer’, Tidsskriftet Norges barnevern, 2, 76-89.

Pedersen, L. J. T.: 2010.‘The Stranger: Moral Blindness Incarnate?’. In R. Ghesquière and K.J. Ims (Eds.), Heroes and Anti-Heroes: European Literature and the Ethics of Leadership. Antwerp-Apeldoorn: Garant.

Jørgensen, S. : 2009.  ‘Business as Usual and the Barriers to Sustainable Innovations’, Beta: Scandinavian Journal of Business Research, 1, 27-44. [Also published in: Retorikk, etikk og næringsliv, (Eds) Nordhaug, O and Kristiansen, H.-I., Oslo: Forlag1.]

Pedersen, L. J. T.: 2009. ‘Making Sense of Sensitivity: Moral Sensitivity and Problem Formulation in Business’. PhD Dissertation. Bergen: Norwegian School of Economics and Business Administration.

Pedersen, L. J. T.: 2009. ‘See No Evil: Moral Sensitivity in the Formulation of Business Problems’, Business Ethics: A European Review, 18, 4, 335-348.

Pedersen, L. J. T.: 2009. ‘Næringslivets etterspørsel etter etikkompetanse: retorikk, realitet eller konformitet?’. In O. Nordhaug og Kristiansen, H-I. (Eds.), Retorikk, etikk og næringsliv. Oslo: Forlag1.

Ims, K. J. og L. J. T. Pedersen: 2009. ‘Å omsette lesekunst til lederkunst: ”Peer, du lyver!” og lederkompetanse’, Magma: Tidsskrift for bedriftsøkonomi, 5.

Ims, K. J. og L. J. T. Pedersen: 2009. ‘Fortellingens fortrylling: å lese Peer Gynt – nyttig?’, Magma: Tidsskrift for bedriftsøkonomi, 6.

Pedersen, L. J. T.: 2008. ‘Management Rhetoric: Neutralization of Ethical Problems’. Beta: Scandinavian Journal of Business Research, 02, 56-73.

Pedersen, L. J. T.: 2008, ‘Managementspråk, etikk og retorikk’, in O. Nordhaug and H-I. Kristiansen (Eds.) Retorikk, etikk og arbeidsliv, Oslo: Forlag1.

Wenstøp, S., L. J. T. Pedersen and D. Käeslin: 2007, ‘Pitfalls and Bridges: Challenges in Teaching Business Ethics’, in J.M. Logsdon og B. Wempe (Eds.) Proceedings of the Eighteenth Annual Meeting of the International Association for Business and Society. Albuquerque, NM: International Association for Business and Society.

Ims, K. J., L. J. T. Pedersen and S. Wenstøp: 2006, ‘The Solution: Business Ethics: But What Was the Problem?’ in K. Grønhaug (Ed.), Information Technology, Decision Making and Learning in A Business Management Context: A Festschrift in Honour of Anna Mette Fuglseth. Bergen: Fagbokforlaget.

Ims, K. J., M. Prestmo og L. J. T. Pedersen: 2004, ‘Dialogue-based Problem Solving: A Discussion Based on Teamwork among Ethics Students’, in W. Haukedal and B. Kuvaas (Eds.), Creativity and Problem-Solving in the Context of Business Management: A Festschrift in Honour of Geir Kaufmann for His 60-year Anniversary. Bergen: Fagbokforlaget.